Menu

Zmije obecná

Zmije obecná

Latinsky: vipera berus.

Základní informace

 • Délka samic dosahuje až 90 cm, u samců až 70 cm, obvykle obě pohlaví dorůstají menších rozměrů.
 • Samec se liší od samice tím, že má menší velikost, delší ocas a jiné zbarvení.
 • Poměrně zavalité tělo, s krátkým a tenkým ocasem.

Zbarvení

 • U normální formy zmije obecné bývá samec svrchu šedý s černou kresbou.
 • Štítky na horním rtu jsou bílé, břicho černošedé, někdy se světlejšími skvrnkami, spodní strana ocasu je žlutá.
 • Oko je červené, se svislou zornicí. Samice je zbarvená někdy šedě jako samec.
 • Jiné zmije obecné jsou hnědošedé s tmavohnědou nebo černošedou kresbou.
 • Zbarvení mláďat bývá červenohnědé.
 • Vyskytují se i barevné odchylky s nezřetelným hřbetním pruhem: forma zbarvená sytě černě, s bílými štítky na horním rtu a se žlutou spodní stranou ocasu.

Výskyt

 • Nalezneme ji téměř po celé Evropě, v Asii až po Dálný východ a na Sachalinu. Nevyskytuje se v Irsku, na jižní části poloostrova Pyrenejského, Apeninského a Balkánu ,severní části Skandinávie a oblastí kolem Černého a Kaspického moře.
 • V České republice je rozšířená po většině území mimo nejhustěji obydlené a intenzivně obdělávané oblasti. Nevyskytuje se v nížinách např. na jižní Moravě.
 • Hojnější je ve vyšších polohách všech horských oblastí, nejčastěji je v 1900 m.n.m.

Stanoviště

V Čechách nejčastěji obývá vlhká, ale prosluněná stanoviště (lesní průseky, paseky, vývratiště, zarostlá suťová pole, kamenité stráně, horské louky, vřesoviště, rašeliniště, okolí potůčků, kamenité zídky na mezích a okraje polí).

Zimování

 • Zimuje ve skalních rozsedlinách a štěrbinách, v zemních dutinách, pod kořeny stromů, v norách savců a často pod starými stavbami.
 • Zimuje jednotlivě i ve velkých skupinách, někdy společně s jinými druhy plazů a obojživelníků.
 • Teplota v zimovištích by neměla klesnout pod – 2,5 °C, jinak hrozí umrtí.
 • Při teplotě v zimovišti nad 10 °C začínají být zmije aktivní, na povrchu se objevují již od poloviny března.
 • Období aktivity končí v září nebo až v první půli listopadu. V době, kdy nejvyšší denní teploty vzduchu již nedosahují 10 °C.

Aktivita

Denní aktivita se protahuje i do večerních hodin, které jsou dobou intenzívního lovu.

Páření

 • Období páření začíná asi měsíc po opuštění zimoviště.
 • Jsou živorodé.
 • Gravidita trvá podle klimatických podmínek dva až tři měsíce.
 • Samice rodí 3 až 20 mláďat.
 • Samci pohlavně dospívají ve třech až čtyřech letech
 • Samice ve čtyřech až pěti letech.
 • Samci se účastní rozmnožování každoročně, samice velmi často jednou za dva roky.

Potrava

 • Dospělci loví drobné savce, vzácně i ptáky, ještěrky nebo žáby.
 • Mláďata se živí skoro výhradně malými ještěrkami a hnědými skokany. 
 • Kořist usmrcují uštknutím.
Hadi ikona.
Datum publikování :
Sekce: Hadi Publikoval: www.ZviratkoDoma.cz


2008 - 2021 (c) Zviratkodoma.cz

TOPlist