Menu

Užovka podplamatá

Užovka podplamatá

Latinsky: natrix tessellata.

Základní informace

 • Dosahuje délky až 130cm.
 • Pohlavní rozdíly nejsou u užovky podplamaté známy.
 • Velmi dobře plavou a potápějí se.
 • Velká, spíše trojúhelnikovitá hlava, zúžením oddělená od těla, štíhlý trup.
 • Oči umístěny vysoko po stranách hlavy, vypadají, že poněkud vystupují z důlku.

Zabarvení

 • Svrchu je užovka podplamatá šedá nebo šedohnědá, s většími tmavšími skvrnami, seřazenými do několika podélných řad, někdy jsou skvrny uspořádány šachovnicovitě.
 • V týlu je tmavší kresba ve tvaru  „V“ obrácena špičkou dopředu.
 • Zespodu, tedy na břichu je tmavošedá až černá, po stranách lemovaná žlutobílými zubatými pásy.

Výskyt

Můžeme ji nalézt ve střední, jižní a jihovýchodní Evropě, severovýchodní Africe, v přední a střední Asii až do severozápadní Indie.
V České republice se vyskytuje v nižších polohách. Je vázaná na střední a větší říční toky a velké potoky. Menší výskyt užovky podplamaté je u rybníků a vodních nádrží.
V České republice obývají tekoucí i stojaté vody. Dává přednost lokalitám s kamenitým, vegetací zarostlými břehy.
Aby se na nějakém místě trvale vyskytovala, tak musí být dostatečně čistá voda s hojností drobných ryb.

Zimování

Zimuje v nejrůznějších dutinách a štěrbinách v zemi, ve skalách v blízkém okolí vodních toků.

Aktivita

 • Aktivita začíná v dubnu a trvá až do října.
 • Silně vázána na vodní prostředí, v němž tráví většinu aktivního života.
 • Její denní aktivita je silně ovlivněná klimatickými podmínkami.
 • V létě zůstává po většinu dne v prohřáté vodě.

Páření

 • Probíhá po opuštění zimovišť, může se protáhnout i do června.
 • Samice klade od června do začátku srpna 5 - 25 vajec.
 • Mláďata se líhnou zpravidla po 2 měsících, většinou v září.

Pohlavní dospělost

Pohlavně dospívají ve 3 letech.

Potrava

Převládající složkou potravy jsou drobné plevelné rybky, méně jsou to obojživelníci a jejich larvy.

Hadi ikona.
Datum publikování :
Sekce: Hadi Publikoval: www.ZviratkoDoma.cz


2008 - 2021 (c) Zviratkodoma.cz

TOPlist