Menu

Užovka hladká

Užovka hladká

Latinsky: Coronela austriaca.

Základní informace

 • Dosahují délky až 75 cm.
 • Pohlavní rozdíly jsou takové, že zbarvení samců je spíše hnědé a u samic šedé.
 • Malá trojúhelnikovitá hlava.
 • Krk je slabě zúžen. Anální štítek má rozdvojený, výjimečně může být i nepárový.

Zbarvení

 • Svrchu jsou užovky hladké šedé nebo šedohnědé.
 • Na temeni tmavší hnědá kresba, z níž vybíhají dozadu dva úzké výběžky, po stranách hlavy má tmavý podélný pásek přes oko.
 • Na těle má dvě nebo čtyři řady tmavých skvrn, splývající někdy v podélné pásky.
 • Zespodu má břicho růžové, cihlově červené, šedorůžové až tmavošedé, obvykle s drobnými tmavými tečkami.

Výskyt

Najdeme ji v celé Evropě (mimo Irsko, Skotsko, jižní část Pyrenejského poloostrova,jižního Řecka a severní Skandinávie), zasahuje do Malé Asie, severního Íránu, na Kavkaz a do západního Kazachstánu. V České republice se vyskytuje jako užovka hladká severní.
Nesouvisle ji naleznete na teplých stanovištích v nížinách, středních polohách pahorkatin a v předhůří hor. Ve vyšších pohořích, též v kulturní zemědělské krajině byste ji těžko našli.

Stanoviště

V České republice žije na suchých prosluněných lesostepních biotopech, většinou s hojným křovinným porostem, s kamenitým podkladem poskytujícím dostatek úkrytů. Nalezneme ji i na mýtinách, pasekách a na okrajích teplých světlých lesů. Chybí v chladných hustých lesních komplexech.

Zimování

Zimuje jednotlivě v zemních úkrytech, dutinách, štěrbinách, pod kameny, kořeny stromů nebo v norách savců.

Aktivita

 • Začíná koncem března a trvá do začátku října.
 • Aktivní je ve dne, největší aktivitu má v dopoledních hodinách.
 • Před silným slunečním žárem se ukrývá.

Páření

 • Období páření nastává zpravidla koncem března, často se protahuje až do června.
 • Samice je vejcoživorodá. Zpravidla koncem srpna rodí 2 - 20 mláďat.
 • Za nepříznivých podmínek se prodlužuje doba vývoje zárodků, v extremních případech až přes období zimování do následujícího jara.
 • V klimaticky méně výhodných lokalitách nerodí samice každý rok.

Pohlavní dospělost

Samci pohlavně dospívají ve třech letech, samice ve čtyřech letech.

Potrava

Převládají plazi (hlavně ještěrky a slepýši). Loví i ostatní druhy našich hadů. Méně často loví drobné savce a zcela ojediněle obojživelníky a ptáky.

Hadi ikona.
Datum publikování :
Sekce: Hadi Publikoval: www.ZviratkoDoma.cz


2008 - 2021 (c) Zviratkodoma.cz

TOPlist