Parazitální nemoci osmáka degu

Parazitální nemoci osmáka degu

Parazitózy můžeme rozdělit na endoparazitózy (tj. nemoci způsobené parazity žijícími v těle zvířat) a na ektoparazitózy (tj. nemoci způsobené vnějšími parazity).
 
A)Endoparaziti (vnitřní)
B)Ektoparaziti (vnější)

A)Endoparaziti

Kokcidiózy

Původcem tohoto onemocnění jsou prvoci, kteří mohou žít ve střevě osmáků, aniž by způsobovali zdravotní komplikace. Při jejich přemnožení (následkem nevyhovujících hygienických podmínek, stresu, špatné výživy apod.) však spolu s bakteriemi mohou způsobit zánět žaludku a střev. Osmáci trpí nechutenstvím, průjmem, srst je naježená a matná. Léčbu stanoví veterinární lékař. Nejlepší prevencí je dokonalá hygiena ubikace osmáků. Preventivně působí rovněž vyvážená výživa s dostatkem vitaminu C. V některých (u nás na trhu dostupných) granulích pro králíky, které osmákům přidáváme, jsou obsažena kokcidiostatika - tj. látky, které brání přílišnému pomnožení kokcidií v těle zvířete. 

Helmintóza (začervení)

Začervení se projevuje trávicími obtížemi 
- průjmem, hubnutím a špatnou kvalitou srsti. Léěbu i diagnózu stanoví veterinární lékař. U osmáků získaných u chovatelů nepřicházejí helmintózy příliš v úvahu, neboť se jedná o zvířata již několik generací žijící v zajetí. Teoreticky by bylo možné setkat se s těmito obtížemi u zvířat z odchytu. 

Toxoplasmóza

Toto onemocnění vyvolává kokcidie Toxoplasma gondii. Základním zdrojem šíření nákazy jsou kočky, v jejichž střevní výstelce probíhá úplný vývojový cyklus tohoto parazita (vývoj je velmi složitý a může se uskutečnit pouze u kočkovitých šelem). Dalo by se říci, že v našich podmínkách jsou kočky jediným specifickým a definitivním hostitelem, ostatní teplokrevní živočichové jsou ve své podstatě pouze mezihostiteli (nespecifickými hostiteli). Infekce se ve většině případů téměř, neprojeví (tzv. latentní průběh). Akutní projevy toxoplasmosy se někdy mohou také vyskytnout 
- mezi typické příznaky patří nechutenství, apatie, průjmy, které vedou ke značné vyhublosti zvířete.

Někdy může docházet k nervovým příznakům 

- křečím, zaklánění hlavy, pohyby se mohou stát nekoordinovné. U březích samic může toxoplasmóza vyvolat potrat, narození mrtvých nebo neživotaschopných mláďat. Správné určení nemoci by vždy měl provést veterinární lékař, který by zároveň měl navrhnout vhodný postup léčení. Důležitou prevencí tohoto onemocnění je nezkrmování trávy z míst, kde předpokládáme pohyb koček. 

B)Ektroparaziti

Draví roztoči

V letních měsících se občas setkáme s tím, že chovaní osmáci začnou bez zjevné příčiny hubnout, jsou neklidní, často se drbou, nemnozí se, případně dochází k požírání vlastních mláďat (kanibalismu). Při důkladné prohlídce můžeme u zvířat pozorovat mírně zarudlé až kopřivkovité skvrnky, většinou na bříšku a v podpaží. Příčinou je napadení zvířat larvami dravých roztočů čeledi Trombiculidae - sametek. Tito roztoči napadají všechny suchozemské obratlovce, včetně člověka. Dospělí jedinci žijí skrytě v horních vrstvách půdy a živí se drobnými členovci nebo jejich vajíčky. Larvy po vylíhnutí vylézají na travní porosty a ostatní vegetaci, odkud si je spolu s krmivem také nejčastěji zavlečeme do chovu. Jsou mikroskopické (0,1-0,2 mm), oranžové až červené barvy. Po napadení je můžeme pozorovat jako drobné oranžové až červené body. Za 8-12 hodin po přisátí larev dochází k největší svědivosti. Svěděni způsobuje jednak vlastní poškození kůže roztočem, ale především pak jeho sliny. Nasáté larvy opouští hostitele, v zemi nebo v podestýlce se mění v nymfu a mohou zde dokončit svůj vývoj. Přímo prokázat parazitující larvy se podaří jen v prvních dvou dnech po zavlečení parazita, později je možné pouze pozorování charakteristických změn na kůži. Proto mohou některé případy uniknout správnému rozpoznání. Postižená zvířata je nejlépe ošetřit některým z insekticidních přípravků (Arpalit, Diffusil atd.). Je třeba mít přitom na paměti velikost daného jedince. Poměrně dobré zkušenosti jsou i s použitím Diffusilu repelentu (humánní prostředek), který má poloviční obsah účinné látky oproti Diffusilu V a bez problémů jeho použití snášejí i mláďata. Velmi dobře se osvědčuje také Frontline. Dříve doporučovaný fenoform není vzhledem ke své velké účinnosti a možné jedovatosti i při malých koncentracích pro drobná zvířata vhodný. Důkladně vyčistíme chovnou nádrž a vyměníme podestýlku. Vzhledem k poměrně značnému rozšíření roztočů je třeba s možným napadením počítat. 

Blechy

Osmáci, kteří přicházejí do styku s dalšími domácími zvířaty, se mohou stát nositeli dalších parazitů - blech. Za hlavní šiřitele je třeba považovat psy a kočky. Blechy jsou druhově specifické, přesto by mohlo k přenosu dojít. Blechy sají krev a způsobují tím dráždění pokožky. Osmáci jsou velmi neklidní, škrábou se, otírají se o stěny ubikace. Srst je mírně poškozená. Nejvíc ohrožená jsou mláďata, u kterých by silná invaze blech mohla způsobit chudokrevnost a v konečném důsledku i úhyn. Při podezření na výskyt blech důkladně prohlédneme kůži osmáků. Blechy obvykle vypijí více krve, než potřebují, její část pak odchází nestrávená zažívacím ústrojím. Trus blechy je tmavý až černý a v srsti ho nalezneme většinou snadněji naž samotnou blechu. Léčení je poměrně jednoduché, vzhledem k široké nabídce insekticidních prostřeďků. Použijeme podle návodu kterýkoli z nich (Diffusil, Frontline, Arpalit). Použití je vhodné po čtrnácti dnech zopakovat. Samozřejmě je třeba důkladně vyčistit ubikaci a preventivně také zde aplikovat přípravek, který používáme. V tomto případě je důležitá prevence - pravidelně odblešujeme všechna domácí zvířata, která s osmáky přicházejí do styku, především pak psy. 

Čmelíci

Čmelíci jsou parazité vyskytující se především u ptáků. Ve dne spí v seně či slámě, v noci sají krev. Přenos tohoto parazita na osmáky je možný z doma chovaných ptáků napadených těmito parazity - především z okrasného ptactva a drůbeže. Napadení osmáci jsou především navečer a v noci velmi neklidní, často se škrábou. Při masivním napadení může opět dojít k chudokrevnosti, zvířata jsou apatická. Následkem neustálého škrábání může dojít ke vzniku drobných kožních poranění, do kterých se druhotně může zanést infekce. Při léčení použijeme některý z insekticidních přípravků, velmi důležité je však zlikvidovat možná útočiště čmelíků (seno apod.), odstranit všechnu podestýlku a zlikvidovat čmelíky na dalších hostitelích.

RADA: Po konzultaci s veterinárním lékařem, který nám doporučí některý insekticidní pudr, můžeme jeho aplikaci nechat na samotná zvířata. Stačí tento pudr v dostatečném množství přidat do písku, který dáváme osmákům ke koupelím.

Osmák degu ikona.
Sekce: Osmák degu


2008 - 2024 (c) Zviratkodoma.cz

TOPlist